درباره کارآفرینی (مهارت ها و ملزومات)

اولین همایش بزرگ کارآفرینی (مهارت ها و ملزومات) با هدف گردهم آوردن افراد موفق حوزه کارآفرینی و کسب وکارهای نوین برای ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی و کاربردی در این زمینه برگزار می گردد. مدل ¬های آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها، توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در میان دانشجویان و اعضای فعال در حوزه کسب و کار، توانمندسازی دانشجویان و ارتقای مهارت‌ها و قابلیت‌های کارآفرینانه آنها، نحوه استفاده و تعامل با بخش خصوصی در جهت توسعه کسب‌ و کارهای نوین و دانش‌بنیان و بررسی الگوها و مدل‌های بین‌المللی در ارتباط با توسعه نوآوری و کارآفرینی از مهمترین اهداف این همایش است.

کارگاه های همایش

    • فلسفه زندگی، هدفگذاری، ارزش، شناخت خواسته و نیاز
    • برنامه ریزی و مدیریت زمان
    • توسعه فردی
    • مهارت های ارتباطی مهارت های ارتباطی
    • خلاقیت

سخنرانان

 
image-13image-132
image-13image-132
image-13image-132
image-13image-132
 

ارائه دهندگان کارگاه‌ها

 
image-133ملکی
image-133باباشاهی
image-133مازارچی
image-133جمشید
 

تحلیلگران


Architect (INTJ) Personality

معمار

INTJ-A / INTJ-T
متفکران دارای تخیل و استراتژی که برای همه چیز برنامه دارند.

Logician (INTP) Personality

منطق‌دان

INTP-A / INTP-T
مخترعان نوآور که عطش سیری‌ناپذیر برای دانش دارند.

Commander (ENTJ) Personality

فرمانده

ENTJ-A / ENTJ-T
رهبران جسور، دارای تخیل و اراده قوی که همیشه راه حلی را پیدا می‌کنند - یا حتی می‌سازند.

Debater (ENTP) Personality

مجادله‌گر

ENTP-A / ENTP-T
متفکران هوشمند و کنجکاو که نمی‌توانند در برابر وسوسه چالش فکری مقاومت کنند.


Advocate (INFJ) Personality

حامی

INFJ-A / INFJ-T
کمال‌گرایانی ساکت و پر رمز و راز، در عین حال بسیار الهام‌بخش و خستگی‌ناپذیر.


Mediator (INFP) Personality

میانجی

INFP-A / INFP-T
افراد شاعرمسلک، مهربان و نوع‌دوست، همیشه مشتاق کمک به هدفی خوب هستند.


Protagonist (ENFJ) Personality

قهرمان

ENFJ-A / ENFJ-T
رهبران کاریزماتیک و الهام‌بخش، قادر هستند شنوندگان خود را هیپنوتیزم کنند.


Campaigner (ENFP) Personality

پیکارگر

ENFP-A / ENFP-T
روح‌های آزاد مشتاق، خلاق و خوش‌مشرب که همیشه می‌توانند دلیلی برای لبخند پیدا کنند
09:00 – 13:00

کارگاه مدیریت محصول (Product Management)

مدرس: داود تراب زاده

09:00 – 13:00

کارگاه مدیریت محصول (Product Management)

مدرس: داود تراب زاده

09:00 – 13:00

کارگاه مدیریت محصول (Product Management)

مدرس: داود تراب زاده

09:00 – 13:00

کارگاه مدیریت محصول (Product Management)

مدرس: داود تراب زاده

09:00 – 13:00

کارگاه مدیریت محصول (Product Management)

مدرس: داود تراب زاده

08:00 – 9:00

پذیرش


08:00 – 9:00

پذیرش


08:00 – 9:00

پذیرش


08:00 – 9:00

پذیرش


اولین همایش کارآفرینی (کسب مهارت ها و ملزومات)

ثبت نام