کمک‌های مشاوره‌ای

ارائه خدمات مشاوره‌ای در سطوح مختلف بانکی و غیر بانکی یکی از وظایف و تخصص‌های شرکت بهسازان ملت است که با اهداف زیر صورت می‌پذیرد:

 • طرح، توسعه و تقویت خدمات و پروژه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • ایجاد تعامل و همکاری هرچه بیشتر بین شرکت‌های این حوزه

 

مشتریان ناراضی همیشه موجب نگرانی هستند. آنها در عین حال فرصت طلایی شما هستند

132+

تعداد پروژه‌های سخت افزاری و ...

12%

تعداد پروژه‌های غیربانکی پیاده‌سازی شده

451+

تعداد پروژه‌های بانکی پیاده‌سازی شده

345+

پرسنل و متخصص فعال

Why Setech IT Services?

Faced with increasing competition, banking and financial services organizations must move quickly to meet new customer, employee and industry demands while addressing complex regulatory mandates and heightened security threats.

Our Pricing

Businesses today cross borders and regions, so you need a
service provider that goes where you are.

Standard

 • 24/7 system monitoring
 • Security management
 • Patch management
 • Remote support

Most popular

 • Preventive maintenance
 • Asset management
 • Secure cloud backup
 • Server/Network support

Speed

 • Reporting
 • Vendor management
 • Virtual CIO (vCIO)
 • Workstation support

Our Managed IT services will help you succeed. Let’s get started