فعالیت‌های مدیریت پروژه به طور معمول شامل موارد زیر است: شروع یک کار خاص در زمینه بانکی و غیر بانکی، زمان‌بندی، کیفیت و اختصاص بودجه، برنامه‌ریزی و سازماندهی منابع شرکت و نیروی کار ...

مهندس تنها

1

نیازسنجی

فرایند شناسایی نیازهای پروژه و اولویت‌بندی برای تصمیم‌گیری

2

تحلیل و طراحی

تحلیل و ارزیابی پروژه و طراحی با توجه به نیازهای موجود

3

تولید و توسعه

رعایت استانداردهای بین‌المللی فرا روش‌های مدرن در تولید نرم‌افزارهای بزرگ

کنترل و تحویل

رفع نواقص و کنترل پروژه و در نهایت رونمایی از پروژه

innovations

بانکداری متمرکز نوین

با به کارگیری فناوری و روش‌های نوین طراحی و تولید محصولات نرم افزاری روز دنیا و برگرفته از مدل‌های مرجع بانکی مبتنی بر معماری سرویس گرا به منظور پاسخگویی مناسب به مشتریان بانک.

250+

ریز پروژه ستاد

250+

ریز پروژه توسعه بانک